NL | Onbestemd of specifiek?

Crack Your Nuts | Mission Moon

Created with Sketch.

NL | Onbestemd of specifiek?

Heb jij invloed op de toekomst? Of gaan de dingen gewoon zoals ze gaan? Onbewust neigen we naar het tweede: we moeten studeren omdat we moeten studeren; we zoeken een baan omdat we een baan moeten zoeken. In de toekomst zal er wel iets van geld, een auto en een vriend of vriendin nodig zijn – we gaan ernaar opzoek. En dat zonder concreet het doel te specificeren. 

In het boek ‘Zero to One’ schrijft Peter Thiel dat bij gebrek aan concrete plannen we toevlucht zoeken naar (formele) regels om een portfolio aan opties op te bouwen. We doen extracurriculaire activiteiten en volgen prestigieuze programma’s om ons CV interessant te maken. We hebben leuke Instagram-accounts. We zijn uitstekend voorbereid, maar op niets in het bijzonder. 

Keren we ons tot het scriptie-traject (waar elke student ooit aan zal moeten geloven), dan zien we  eenzelfde tendens. Er moet een scriptie worden geschreven, er moet een onderwerp komen, er moet een supervisor worden gezocht. En dan? Dan gaat het niet ongebruikelijk mis. Gebrek aan concrete richtlijnen en actiestappen maken de missie obscuur. Niet gek ook – het doel van de missie is niet gespecificeerd; de reis is onbestemd. 

Onbestemde ondernemers komen zichzelf tegen; onbestemde studenten lopen vast. Wat nodig is zijn visie, wilskracht, geloof in eigen competentie en concrete todo’s. Een grote onderneming is een samenstelling van kleine stappen, die op hun beurt altijd onder te verdelen zijn is microhandelingen, zoals een belletje met een potentiële klant of een koffietje met een mogelijke supervisor. Als je inziet hoe dat alles bestemd, specifiek en gerelateerd aan een duidelijke missie is, dan krijg je automatisch motivatie er het beste van te maken, ongeacht de ‘nietigheid’ van de taak op handen.